Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Home Trendies en op alle met u gesloten overeenkomsten.
1.2 Verkoop via de websites van Home Trendies valt onder deze voorwaarden.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden via de webwinkel, fax of e-mail.

2.2 Home Trendies hanteert geen minimum bestelbedrag. Home Trendies heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.3 De verzending binnen Nederland vindt plaatst door DHL. Deze verzendkosten bedragen standaard 3,95 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen en het gewicht. Bij orders > € 50,00 neemt Home Trendies de verzendkosten voor haar rekening. Bij bestellingen die als brievenbuspost verzonden kunnen worden, bedragen de verzendkosten 1,95.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Home Trendies uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Home Trendies zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigen die na het maken van de mailingen zijn doorgevoerd. De genoemde prijzen op de site zijn exclusief de getoonde decoratiematerialen zoals bijv. kaarsen, bloemen,wijn en andere decoratiematerialen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Home Trendies bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, doch exclusief verzendkosten.

3.4 Home Trendies.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 Home Trendies verzendt bestellingen middels pakketpost of berzorgt deze zelf binnen de gemeente Venlo. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Indien u ervoor kiest de bestelling zelf bij Home Trendies af te halen, worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Home Trendies zal in overleg met u een datum en tijdstip vaststellen waarop de bestelde artikelen kunnen worden afgehaald.

4.2 De verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht.

4.3 Home Trendies levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. Home Trendies voert geen deelleveringen uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, behoudt Home Trendies zich het recht voor de bestelling te annuleren.

4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

5.1 Bij bezorging van de bestelling per pakketpost dient u uw bestelling incl. verzendkosten vooraf te betalen via een bankoverschrijving of IDeal. Bij bezorging van de bestelling door Home Trendies binnen de gemeente Venlo dienen de bestelde artikelen en de bezorgkosten contant te worden voldaan bij aflevering. Indien u de bestelling zelf bij Home Trendies afhaalt, dienen de artikelen bij afhaling contant te worden afgerekend.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Home Trendiesl, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Home Trendies is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Home Trendiesl zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen. Alle daardoor gemaakte kosten worden op u verhaald.

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht door Home Trendies geleverde artikelen binnen 8 dagen na ontvangst te retourneren in originele staat en orginele verpakking. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct worden geretourneerd, betaalt Home Trendies u het bedrag van de betreffende geretourneerde artikelen terug. Indien de gehele bestelling wordt geretourneerd, ontvangt u tevens de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk en doch uiterlijk binnen 10 dagen na retourontvangst van de artikelen, terug.

7.3 Wanneer de door Home Trendies afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Home Trendies om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Home Trendies uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Uiteraard hanteert Home Trendies bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

8.2 Wanneer Home Trendies uw gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft uw privacy gewaarborgd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Home Trendies is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.2 De aansprakelijkheid van Home Trendiesl is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Home Trendies is gevestigd bevoegd, tenzij Home Trendies voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

10.3 Alle artikelen worden geleverd exclusief de getoonde decoratiematerialen, wijn, bloemen enz. tenzij anders vermeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Copyright © 2016 Home Trendies - Veldstraat 25 - 5931 GX  Tegelen

BTWnr. NL001847825807